روانشناسی

تست بیش فعالی کودکان

تست بیش فعالی کودکان : خیلی از بابا و مامان ها میپندارند درصورتی که فرزندشان جنب و جوش زیادی داشته و بازیگوش باشد، حتمابیش‌فعال میباشد… اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی، مشکل اکثری از خردسال ها و اما نگرانی بسیاری از پدر و مادر میباشد. برخی از پدر و مادر ها برعکس، حتی شیطنت و خرابکاری مفرط کودکشان را جدی نمی‌گیرند و آن را به حساب تیزهوشی و کنجکاو بودن وی می گذارند.این آزمون به شما یاری می‌نماید دریابید فرزندتان به خلل بیش‌فعالی و کم‌توجهی مبتلاست یا این که خیر با ما همراه باشید در دو نی نی سایت تخصصی کودک

آزمون بیش فعالی در نوجوان ها و خردسالان:

هنگام پاسخ دادن به پرسش‌های پایین، این نکته‌ها را در حیث داشته باشید:

• سن فرزندتان را در لحاظ بگیرید.

• خوی فرزندتان را در 6 ماه پیشین ملاک جواب دادن قرار دهید.

• دقت نمایید که‌این امتحان به تنهایی نباید ملاک تشخیص یا این که معالجه یک بچه باشد.

 

جمله‌های پایین را بخوانید و برای هرکدام، یکی از آیتم‌های روبه‌رو را تعیین نمائید (امتیاز هر مورد از آیتم‌ها در مقابل آن ها درج شده) و در غایت، تک تک امتیازهایتان را حساب نمائید و تعبیروتفسیر امتحان را بخوانید.

تست بیش فعالی کودکان

تست بیش فعالی کودکان

بخش نخستین:

1) فرزندتان به جزئییات اعتنا نمی‌نماید یا این که در ایفا تکالیف مدرسه‌اش اشتباه‌های ناشی از بی‌دقتی داراست؟

 

2) به مشقت قادر است توجهش را حین اجرا یک عمل و تا نقطه پایان آن محافظت نماید؟

 

3) هنگامی که مستقیما با وی صحبت میکنید، به لحاظ می رسد گوش نمی‌دهد؟

 

4) باوجود داشتن گرایش باطنی به اجرا امور و درک کردن دستوراتی که به وی داده میشود، به دستورات درست عمل نمی‌كند و نمی‌تواند کاری را به نقطه پایان برساند؟

 

5) به دشواری قادر است به وظایف و کار‌هایش نظم دهد؟

 

6) کارهایی که به کارایی مداوم فرضی نیاز دارا‌هستند، دوست ندارد و از اجرا آن ها طفره می‌رود؟

 

7) وسایل ما یحتاج برای ایفا امور یا این که تکالیفش را گم می‌نماید؟ (قلم، کتاب، اسباب و اثاث بازی و …)

 

8) صداها یا این که محرک‌های دیگر به سادگی حواسش را پرت می‌نمایند؟

 

9) در عمل‌های روزمره‌اش فراموشکار میباشد؟

 

10) با دست‌هایش ور می‌رود یا این که پاهایش را جنبش میدهد و زمانی نشسته، سر جایش وول میخورد و می‌لولد؟

 

11) مواردی که مورد نیاز میباشد سر جایش بنشیند، صندلی را ترک می‌نماید؟

 

12) مواردی که مورد نیاز میباشد سر جایش بنشیند، بیش تر از حد به اطراف میدود و از صندلی‌ها بالا می‌رود؟

 

13) ایفا بازی‌های بی‌همهمه برایش طاقت فرسا میباشد؟

 

14) کل روز در حال جنبش میباشد، انگار در بدنش موتور کار گذارده‌اند؟

 

15) بیش تر از حد حرف می زند؟

 

16) زمانی از وی پرسش می پرسید، پیش از اینکه پرسش به اتمام برسد، با شتاب پاسخ میدهد؟

 

17) رعایت نوبت برایش طاقت فرسا میباشد؟

 

18) وسط کلام بقیه افراد یا این که فعالیت آنان می پرد؟

 

19) با بزرگسالان دعوا می‌نماید؟

 

20) از کوره در می‌رود؟

 

21) آگاهانه از منظور‌ها و ضوابط بزرگسالان سرپیچی می‌نماید؟

 

22) عمدا دیگر افراد را اذیت می‌نماید؟

 

23) سایر افراد را مسوول ایرادات یا این که بدرفتاری‌های خویش میداند؟

 

24) حساس میباشد و به آسانی از سایرافراد می‌رنجد؟

 

25) عصبانی یا این که بی‌رغبت میباشد؟

 

26) كینه‌توز میباشد و دوست دارد تلافی نماید؟

 

27) قلدری می‌نماید، بقیه افراد را تهدید می‌نماید یا این که می‌ترساند؟

 

28) کتک‌کاری به راه می‌اندازد؟

 

29) برای فرار و گریز از کارهایی که می بایست اعمال دهد، یا این که خلاص شدن از دردسر، دروغ میگوید و سایر افراد را گول می زند؟

 

30) از مدرسه فرار می‌نماید؟

 

31) سایرافراد را آزار فیزیکی می دهد؟

 

32) اشیا گرانبها دزدیده است ؟

 

33) عمدا وسایل دیگرافراد را خراب می‌نماید؟

 

34) اشیایی را به کار برده که میتوانند صدمه جدی تولید نمایند. (چاقو، چوب، آجر، اسلحه)

 

35) حیوان ها را آزار می دهد؟

 

36) عمدا آتش روشن می‌كند که خرابی به بار بیاورد؟

 

37) بی‌اذن وارد منزل یا این که دفتر کار یا این که ماشین کسی می گردد؟

 

38) شب بدون اذن از خانه بیرون می ماند؟

 

39) شبانه از خانه فرار نموده است؟

 

40) کسی را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده میباشد؟

 

41) مضطرب، هراسان یا این که نگران میباشد؟

 

42) به خیال احتمال نادرست، از آزمون چیزهای تازه می‌ترسد؟

 

43) حس بی‌ارزشی یا این که حقارت می‌نماید؟

 

44) به جهت بروز اشتباهات، خودش را سرزنش و احساس تقصیر می‌كند؟

 

45) حس تنهایی می‌نماید و احساس می‌نماید کسی او‌را نمی خواهد و دوست ندارد. میگوید: «کسی منرا دوست ندارد.»

 

46) غمگین، غصه‌دار یا این که افسرده میباشد؟

 

47) نگران خلق و ظواهر خویش میباشد و مدام شرمندگی میکشد؟

تست بیش فعالی کودکان

تست بیش فعالی کودکان

تعبیروتفسیر آزمون

 

در شرایطی که شما هم می پندارید فرزندتان بیش‌فعال میباشد، این امتحان به شما یاری می‌نماید تا این حدستان را نظارت نمایید، ولی توجه داشته باشید که‌این امتحان به تنهایی نمی‌تواند و نباید ملاک تشخیص قرار گیرد. همینطور جواب مثبت به یک یا این که چندین پرسش نشانه وجود ایراد نیست. برای تعبیروتفسیر نمره‌های امتحان به نکته‌های ذیل دقت فرمایید:

 

• الف) در‌صورتی‌که در بین پرسش‌های 1 تا 9 دست‌کم به 6 پرسش جواب «اکثر اوقات» یا این که «نسبتاً همیشه» داده‌اید و میان پرسش‌های 48 تا 55 دست کم یك جواب «مشکل اندکی دارد» یا این که «مشکل جدی دارااست» دارید، احتمالا كودكتان با مشکل کم‌توجهی روبروست.

 

• ب) در حالتی که در میان پرسش‌های 10 تا 18 دست‌کم به 6 پرسش جواب «اکثر اوقات» یا این که «نسبتاً همیشه» داده‌اید و میان پرسش‌های 48 تا 55 دست کم یک جواب « مشکل اندکی داراست» یا این که «مشکل جدی داراست» داشته‌اید، احتمالا فرزندتان با اختلال بیش‌فعالی روبرواست.

 

• ج) در‌حالتی که هر دو نتیجه «الف» و «ب» را از امتحان گرفته‌اید، احتمالا كودكتان با اختلال بیش‌فعالی و کم‌توجهی (ADHD) روبراست.

 

بخش دوم:

 

عملکرد کودک

 

48) تلاش کلی فرزندتان در مدرسه چه‌گونه میباشد؟

 

49) خواندن فرزندتان چه گونه میباشد؟

 

50) نوشتن فرزندتان چه‌طور میباشد؟

 

51) ریاضی فرزندتان چه گونه میباشد؟

 

52) رابطه وی با والدینش چطور میباشد؟

 

53) رابطه وی با خواهر و برادرش چطور میباشد؟

 

54) رابطه وی با همسالانش چطور میباشد؟

 

55) شرکت کردن وی در کار‌های جمعی (مانند بازی‌های تیمی) به چه شکل میباشد؟

 

چه می‌توان کرد؟

 

در حالتی‌که حاصل الف، ب، یا این که ج گرفته‌اید، به طبع فرزندتان را نزد یک روان‌پزشک یا این که روان‌شناس ببرید. تشخیص مشکل کم‌توجهی و بیش فعالی (ADHD) بدین آسانی‌ها نیست. حتی پس از ایفا این امتحان نیز نمی‌توان به تشخیص قطعی رسید، بدین ترتیب بهتر میباشد پیش از اینکه هرگونه برچسبی به فرزندتان بزنید، برای ملاقات با یک روان‌پزشک یا این که روان‌شناس برنامه‌ریزی فرمائید. فارغ از مشورت کردن با روان‌پزشک معالج در زمینه ی حالت فرزندتان تصمیم نگیرید و به خصوص در حضور بچه در زمینه ی بیش‌فعالی حرفی نزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *