واکنش جنین به صدا

تاثیر سر و صدای پیرامون بر جنین و مادر

تاثیر سر و صدای پیرامون بر جنین و مادر صدای بلند در دوران بارداری می‌تواند منجر به اثرات منفی بر روی جنین در حال رشد شود. قرار اخذ در م...

ادامه مطلب